Kevään 2019 nuohoushinnasto

(ajantasaiset nuohoushinnat aina ”Nuohous”-sivulla)

Takka, lämmitysuuni, muurattu pata15 €
Kiuas, kamina10 €
Liesi. leivinuuni, liesileivinuuni, takkaleivinuuni, liesilämmitysuuni tai pata25€
Keskuslämmityskattila alkaen39€
Kiinteistön ensimmäinen hormi (alle 15m)20 €
Muut hormit kpl (alle 15m)5 €
Lisämaksu yli 15m korkealle hormille / alkava 5m5 €
Suuri yli 100cm2 hormi alle 10m25 €
Suuri yli 100cm2 hormi yli 10m osalta / alkava 5m10 €
Muut lisätyöt / alkava 30 min40 €
Vähimmäismaksu vakituisesta asuintalosta (nuohous kerran vuodessa)50 €
Lisämaksu vapaa-ajan kiinteistöstä (nuohous kerran kolmessa vuodessa)20€
Laskutuslisä paperikirje3€
Laskutuslisä sähköposti1,5 €
Ilta ja viikonloppulisä (normaali työaika 7:00-16:30)15 €

Mahdolliset matkakustannukset tilauksen yhteydessä sovitulla tavalla.

Nuohoushinnasto on voimassa toistaiseksi kevättalven 2019 ajan ja tarkistetaan kevään korvilla.

Nuohoushinnasto ei ole voimassa alihankintasopimusalueella. (Somero)

Nuohoushinnasto voimassa Varsinais-Suomen alueella (Paimio, Lieto, Kaarina, Raisio, Turku ) sekä määräviikkoina Pirkanmaalla erikseen ilmoitettavilla alueilla.

Nuohouksen muutokset Pirkanmaalla vielä pääosin vanhaan malliin, piirinouhokset jatkuvat 1.7. saakka. Mahdolliset muutokset pelastuslaitos tiedottaa erikseen.

” Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella vapaan kilpailun piiriin on tullut 1.1.2019 lähtien Parkanon pohjoinen nuohouspiiri. Muissa nuohouspiireissä nuohouspalvelut tuotetaan toistaiseksi piirinuohousjärjestelmällä. Useat pirkanmaalaiset nuohoojat ovat kuitenkin esittäneet pelastuslaitokselle nuohouksen vapauttamista kilpailulle jo siirtymäaikana. Asia on parhaillaan valmistelussa ja sen etenemisestä tiedotetaan erikseen. ”

Lähde: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-126

Nuohous Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella

Suuressa osaa Varsinais-Suomea asiakas saa itse valita nuohoojansa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella on osittain käytössä piirinuohousjärjestelmä. Pelastuslaki on muuttunut nuohousta koskevin osin siten, että koko Suomessa piirinuohousjärjestelmä lakkaa olemasta 30.6.2019. Maakunta on jaettu nuohouspiireihin ja niissä piireissä, joissa ei ole piirinuohousjärjestelmää, voi kiinteistönomistaja itse valita ammattitaitoisen nuohoojan.

Lähde ja lisätietoja missä entisistä piireistä asiakas saa itse valita nuohoojan: https://www.vspelastus.fi/nuohous

Nuohouslaki muuttui 1.1.2019

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Mikä nuohoussääntelyssä muuttui?

Pelastuslaitoksilla ei enää ole velvoitetta huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä muutos tarkoittaa elinkeinonharjoittamista rajoittavan piirinuohousjärjestelmän ja nuohouspalvelujen hintasääntelyn loppumista. Koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen. Alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Uudistuksen odotetaan lisäävän nuohousyritysten lukumäärää, kun yritystoiminnan aloittaminen ja markkinoille pääsy on mahdollista ilman nuohouspiirin kilpailutuksen voittamista.

Kuluttajien valinnanvapaus hankkia nuohouspalvelut haluamaltaan nuohousyritykseltä on jatkossa mahdollista kaikkialla. Nuohouksen ajankohdasta sopiminen tulee joustavaksi ja palvelun hinnat määrittyvät markkinaehtoisesti.

Mitkä asiat nuohoussääntelyssä säilyivät ennallaan?

Nuohouspalvelujen järjestämistä lukuun ottamatta nuohoussääntely on säilynyt entisellään. Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyvät entisinä. Jatkossakin asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan.

Nuohoojalla säilytetään nykyinen ammattitutkintovaatimus. Kaikki entiset nuohoojat voivat jatkaa ammatinharjoittamista. Nuohoustyön sisältö säilyy nykyisenä.

Pelastuslaitoksen tehtävät neuvoa ja ohjata kiinteistöjä sekä valvoa paloturvallisuutta säilyvät ennallaan.

Kuka saa tehdä nuohoustöitä?

Nuohoojalla eli nuohoustöitä tekevällä tulee olla nuohoojan ammattitutkinto kuten aikaisemminkin. Kaikki entiset nuohoojat ovat jatkossakin päteviä nuohoamaan. Nuohousyritykselle ei säädetä jatkossakaan muita vaatimuksia.

(Lähde Sisäministeriön Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen sivusto https://intermin.fi/nuohous )

Kun haluat varmistaa onko nuohouspalvelua tarjoavalla henkilöllä nuohoojan ammattitutkinto, voit tehdä sen kätevästi Nuohousalan Keskusliiton sivuilta osoitteesta; http://www.nuohoojat.fi/