Nuohouksen muutokset Pirkanmaalla vielä pääosin vanhaan malliin, piirinouhokset jatkuvat 1.7. saakka. Mahdolliset muutokset pelastuslaitos tiedottaa erikseen.

” Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella vapaan kilpailun piiriin on tullut 1.1.2019 lähtien Parkanon pohjoinen nuohouspiiri. Muissa nuohouspiireissä nuohouspalvelut tuotetaan toistaiseksi piirinuohousjärjestelmällä. Useat pirkanmaalaiset nuohoojat ovat kuitenkin esittäneet pelastuslaitokselle nuohouksen vapauttamista kilpailulle jo siirtymäaikana. Asia on parhaillaan valmistelussa ja sen etenemisestä tiedotetaan erikseen. ”

Lähde: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-126